Życiorys

 

Główna
Życiorys
Twórczość Plastyczna
Twórczość Literacka
Recenzje
 

Ireneusz Betlewicz, poeta, artysta plastyk

   Urodził się w 1954 roku w Ostródzie. Od dzieciństwa choruje na postępujący zanik mięśni. Twórczość poetycką i plastyczną prezentuje od lat osiemdziesiątych. Wydaje tomiki poetyckie, pisze felietony i zgłębia różne techniki malarskie, wystawia i prezentuje twórczość poetycką podczas wieczorów autorskich.
    Tworzy kompozycje pełne ruchu i fantazji – umiejętnie operując nastrojem poszukuje nowych treści, burzy i buduje niepowtarzalne formy wyrazu. W miarę postępu choroby musi zrezygnować z malowania i rysowania rękami - tworzy trzymając narzędzia plastyczne ustami, obecnie skupia się na rysunku piórkiem..

     Mówi:

   Ku czemu idę wędrując ścieżką ziemi? Do zrozumienia, do poznania piękna, dla odszukania miłości? A iluż lat jeszcze mi potrzeba, by wreszcie precyzyjnie wejrzeć w te pojęcia; rozpoznać ich barwę, odnaleźć twarz pierwotną. A i sił skąd brać, bym mógł ponieść swój niejeden kamień, od kogo wiedzy, by umieć podeprzeć wiotką zieloność wiosennej myśli. Ponadto podejrzewam, że gdyby nawet nastąpiło oberwanie górskiej chmury ze skondensowaną mocą odnawialnej natury i zmiękczyło mnie do ostatniego naskórka, to i tak pewnie bym nie poczuł czasu swej ziemskiej wędrówki ni w połowie możliwej całości.
   Lat mi przybywa, więc już nie cichaczem wnioskuję, że może problem nie w rzeczywistości darowanej: w braku zdrowia, pieniędzy, takiego, a nie innego miejsca zamieszkania i może nie „wyborze” partnera na życie. I że to nie jakiś złośliwy zrost kodu genetycznego sprawia, że człek nim obdarzony przez naturę musi „gorączkowo” przez życie pędzić. Tak myślę… i jestem –  działaniem artystycznym  tworzę mego życia nie tylko moment!

   Należy do Międzynarodowego Związku Artystów Malujących Ustami i Stopami z siedzibą w Księstwie  Lichtenstein - reprezentowanym w Polsce przez wydawnictwo AMUN, oraz do Stowarzyszenia Autorów Polskich,

Wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej” w roku 2001,

laureat Przeglądu Małych Form Plastycznych w Wenecji w roku 1999,

wyróżniony w ogólnopolskim plebiscycie Telewizji Polskiej i Redakcji czasopisma „Integracja” -  „Człowiek bez barier 2003”,

kilkakrotny laureat przeglądów „OPTAN” w Grudziądzu, członek tamtejszego „Teatru Życia”, laureat nagrody im. Biskupa Jana Chrapka,

laureat konkursów literackich i plastycznych organizowanych przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie,

nagrodzony dyplomem przyznanym przez kapitułę ruchu „Piękniejsza Polska” prowadzonym pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

  

    Swoją twórczość literacką i poetycką publikuje na łamach czasopism i w tomikach poetyckich.

   Drukuje m.in. w „Gazecie Olsztyńskiej”, „Ziemi Ostródzkiej”, „Stolicy”, „Polityce”, „Plastyce i Wychowaniu”, „Integracji”, „Akademickim Przeglądzie Sportowym”, „Nowej Okolicy Poetów”, w kwartalniku „Quo Vadis’, oraz w „Tyglu”
   Jego wiersze zawierają antologie: „Przemijanie”, „Przesłanie Nadziei” cz.1 Poezja, „Powiedzieć życiu tak” cz.2 Proza, „Niepokorni”, „Już wiosna”, „Zaułki Natchnione Poezją”

Wydał autorskie tomiki poetyckie:

1999 rok - „i wszystką nadzieją podparte”

2002 rok - „jabłko po trawie się toczy”

2005 rok - „fruwam między upadkami”

 

Twórczość plastyczną prezentował na wystawach indywidualnych m.in. w:

Rok 1985: Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie

Rok 1993: BWA w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Tyflologiczne w Warszawie, aula AWF w    Warszawie,

Rok 1997: Galeria Animacji Kultury w Łucznicy.

Rok 1998: Muzeum Zachodnio – Kaszubskie, Biblioteka Wojewódzka w Toruniu.

Rok 1999: Muzeum Historyczne w Warszawie, Galerii Delfiny, The Spring annual in Wenecja.

Rok 2000: Galeria Polska w Wilnie.

Rok 2001: Instytut Polski w Sztokholmie, Galeria Biblioteki Miejskiej w Fargelandzie w Szwecji

Rok 2002: Galeria AWF w Warszawie, BWA w Piotrkowie Trybunalskim, Teatr Rozmaitości w Warszawie.

Rok 2003: Galeria Mariacka w Gdańsku, Muzeum w Grudziądzu, Dom Sztuki w Gdańsku, Galeria Stara w Łodzi, Galeria pod Żaglami w Gdyni.

Rok 2004: Galeria Światowid w Elblągu, Galeria Palmiarnia w Gliwicach, Galeria Bakałarz w Olsztynie, Galeria „Ruch” w Ciechocinku, Biblioteka Miejska w Ostródzie, Galeria „Ratusz” w Gliwicach.

Rok 2005: Galeria Kościoła Środowisk Twórczych w Warszawie, Muzeum Miejskie w Druskiennikach na Litwie

Wystawy zbiorowe, to m.in.

Rok 1985: BWA w Koninie

Rok 1997: Ratusz Warszawski

Rok 1998: Pałac Kultury i Nauki Warszawie

Rok 1999: Muzeum Narodowe w Warszawie, Centrum Kultury Śląskiej w Katowicach.

Rok 2000: BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim, Galeria Franza Kafki w Pradze

Rok 2003: Muzeum Narodowe w Warszawie.

Rok 2004 : Galeria Palmiarnia w Gliwicach, Galeria w Poznaniu, Galeria Bakałarz w Olsztynie, Muzeum Beskidzkie w Wiśle, Galeria „Ruch” w Ciechocinku, Biblioteka Miejska w Ostródzie, Biblioteka Śląska w Katowicach,

Rok 2005: Instytut Polski w Kaliningradzie.

 

Powielanie, wykorzystywanie i kopiowanie treści zawartych na tej stronie bez zezwolenia autora jest zabronione